دکتر رامین سمیع زاده

‎همزمان با رویداد بزرگ “باهم” هلدینگ همکاران سیستم
نمایشگاه ایران ریتیل شو ۲۰۲۳
:‎ با حضور
‎•فرید فولادی (رئیس هیئت مدیره همکاران سیستم)
‎•شاهین فاطمی (هم‌بنیانگذار و مدیر ارشد خلاقیت گروه برندهای درسا)
‎•رسول محمدی (مدیرعامل آرینا)
‎•رامین سمیع‌زاده (عضو هیئت مدیره و مدیر‌عامل جابار)