دکتر رامین سمیع زاده

برخی از مفاهیمی که در این سمینار مطرح کردم :

▫️ پارادایم های جدید E2H و D2C
▫️ جایگاه و انواع شبکه و ترندهای بین المللی
▫️ رویکرد SISFAD

◽️به همراه دوستان خوبم :
– دکتر علیرضا صفاری ، مدیر عامل گروه برندهای درسا
– دکتر فرزاد مقدم ، مدیر عامل آژانس برندسازی the