دکتر رامین سمیع زاده

با امضای این قرارداد همه کاربران پادرولند، پادروپین و پادروشاپ می‌توانند از خدمات ویژه جمع‌آوری و تحویل مرسولات توسط لاکرهای هوشمند جابار در سراسر کشور استفاده کنند.

دکتر رامین سمیع زاده

دکتر رامین سمیع زاده