1

دنیای اقتصاد-تدوین سند چشم انداز و استراتژی صنعت چوب،مبلمان و دکوراسیون

دکتررامین سمیع زاده
مدیر پروژه تدوین سند چشم انداز و استراتژی صنعت چوب،مبلمان و دکوراسیون
عضو هیات مدیره و دبیر انجمن مبلمان و دکوراسیون

امروز اگر تجمیع برنامه‌های صنفیِ هم خانواده، زدودن یا به تأخیر انداختن برنامه‌ها و مأموریت‌های موازی و یکپارچه ساختن اهداف و روش‌های تشکل‌های گوناگون را در یک دستگاه بزرگ صنفی و صنعتی، برپا شدنی ندانیم یا تحقق آن را در گرو فراهم آمدن هزار و یک زمینه و پیش فرض بدانیم، تردیدی نخواهد بود همه عوامل برای این تأخیر تاریخی و پسماندگی تشکیلاتی مهیاست و در این وادی بیش از هر چیز دیگری بهانه و بن بست برای نشدن و نرفتن فراهم است. در جامعه‌ای که ارزشمندترین خاطرات جمعی اش برگرفته و آمیخته با قهرمان باوری و فردگرایی است، برکشیدن گفتمان خرد جمعی در دستیابی به کامیابی صنفی و همگانی ، اگر نه ناممکن اما بسیار سخت می‌نماید.

شکل گیری کارگروهی برای تدوین استراتژی و سند چشم انداز به دستور مهندس انصاری رئیس محترم شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و پس از آن همراهی تشکل‌های وابسته و همراه با صنف و صنعت چوب، مبلمان و دکوراسیون طی شش ماه که از طرح این مفهوم و فراخوان همراهی و هم صدایی با آن گذشته است، راه را بر هرگونه ناامیدی می‌بندد و آینده را روشن و نزدیک می‌سازد. نشست کمیته‌های دهگانه مشاوره تخصصی(کمیته‌های تخصصی آموزش،استاندارد،طراحی و مالکیت معنوی، صادرات، واردات، نظام تعرفه ، حقوقی و تعزیرات، مالیات و بیمه ، نمایشگاهی و ICT) برای بررسی و فهرست کردن فرصت‌ها و چالش‌های درون و پیرامون این صنعت بزرگ که بی گمان با برکشیدن توانمندی‌ها و بازشناسی کاستی هایش ژرفا می‌یابد، به تنهایی دستاوردی است که باید آن را پذیرفت و تا امروز در این صنف و صنعت همانند نداشته است.

به پشتوانه این همگرایی، اکنون می‌توان از مفاهیم مدرن و پیشرو جهانی سخن به میان آورده و زمینه‌های برپایی حرکت هایی را در این سرزمین و از راه این صنعت فراهم آورد که بی گمان سرمشق هایی نیکو فرا روی دیگران می‌گذارد. شبکه سازی فراتشکلی در صنف و صنعت چوب، مبلمان و دکوراسیون ایران ، ساختمانی است برگرفته از بنیان‌های هم ارزِ تشکلی که استقلال نهاده‌های صنفی و تشکیلاتی موجود را پاس می‌دارد و نیروی پیشرانه خود را تنها از هم افزایی برآمده از این همگراییِ تاریخی فراهم می‌آورد تا از دل این یکپارچگی، سامانه‌ای پویا، خودبسنده و گویا در فراگردهای مواجهه با ساختارهای حاکم، از قانونگذاری گرفته تا اجرا و یا بازدارندگی، برای خود مهیا سازد. از رهگذر این نشست‌ها و با جمع بندی برگرفته از کاربرگ‌های فراهم آمده از کمیته‌های مشاوره تخصصی، پروردن و پیگیری موضوعات هفت گانه استراتژیک زیر بیشترین برخورداری را برای جامعه ذینفعان(مردم، کارآفرینان،کارکنان، دولت وحاکمیت) در پی خواهد داشت:

1-هویت سازی حرفه‌ای و تخصصی 2- توانمندسازی سرمایه‌های انسانی 3-توسعه و تقویت تشکل‌ها و بنگاه‌های بازرگانیف صنفی و صنعتی 4- توسعه امنیت فضای کسب و کار 5- توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات 6- ایجادکلینیک مدیریت 7- توسعه و تعمیق مسوولیت‌های اجتماعی

بی تردید کمترین دستاورد چنین پروژه ای، دستیابی به فهرستی از اولویت‌های این صنف و صنعت در مواجهه و تعاملی سازنده با نهادهای سیاستگذار در کشور خواهد بود. دستیابی به صدایی واحد و برآمده از افزایش شمول نیازمندی‌ها به خواست اکثریت از راه سنجش و پالایش نیازسنجی‌ها در قاعده هرم ذینفعان، نقشی تأثیرگذار و پیش برنده در توجیه، تشویق و مطالبه از هسته‌های تصمیم سازی کشور، از قانونگذاری تا اجرا و نظارت، به شنیدن این صدا و برآورده کردن خواست‌های یکپارچه صنف و صنعت خواهد داشت. پیشروی به سوی چنین هدفی نیازمند بازشناسی مأموریت‌های برآمده از چشم انداز هفت گانه ترسیم شده است که بر این اساس می‌توان مأموریت‌های زیر را برای یک دوره یکساله برشمرد:

1- تدوین دانشنامه تخصصی 2- ایجاد مرکز آمار و اطلاعات شبکه 3- ایجاد پورتال جامع شبکه 4- ایجاد بانک اطلاعاتی نیازمندی‌ها و فرصت‌های شغلی درون شبکه

بی گمان پیمودن این راه ، به همتی بلند و برآمده از خواستی نیرومند نیاز دارد. اما همراهیِ امیدآفرینی که آغاز شده و انگیزه و نیرویی که از دل همنشینی‌های حرفه‌ای پدیدار آمده، راه را از ناامیدی به امید و چشم را از چالش‌ها به نصیب باز می‌گرداند. ظرفیت هایی که کمتر از یک دهه و با بهره مندی از بالاترین مشارکت پذیری در این صنف و صنعت ایجاد شده است، برای هر مفهوم نوآورانه و کارایی که دامنه نیازسنجی‌ها و اثربخشی آن گستره ذینفعان این عرصه را بهره مند سازد، بسترساز و راه گشا بوده و اکنون بیش از هر زمان دیگری ارزش‌های خود را به روشنی در این راه آشکار خواهد ساخت.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>